صفحه نخست حدیث و سنت حدیث غدیر، مولای مومنان و ما اهل سنت ... و امر انتخاب‌ خليفه‌ را به‌ مردم‌ واگذار كرده‌...

... و امر انتخاب‌ خليفه‌ را به‌ مردم‌ واگذار كرده‌اند

به‌ طرق‌ متعدد و صحیح‌ از حضرت‌ علی‌ س نقل‌ شده‌ كه‌ فرمود: از رسول‌ اللهج پرسیدند: پس‌ از شما چه‌ كسی‌ را امیر خود كنیم‌؟ فرمودند:

«اگر ابوبكر را امیر كنید او را فردی‌ خواهید یافت‌ كه‌ در دنیا زاهد و به‌ آخرت‌ راغب‌است‌. اگر عمر را امیر كنید، او را فردی‌ قوی‌ و امین‌ خواهید یافت‌ كه‌ از ملامت‌ هیچ‌ملامت‌ كننده‌ای‌ نمی‌هراسد. اگر علی‌ را امیر كنید ـ كه‌ می‌دانم‌ این‌ كار را نمی‌كنید ـ اورا هدایت‌ كننده‌ای‌ هدایت‌ یافته‌ خواهید دید كه‌ شما را به‌ راه‌ راست‌ رهنمون‌می‌شود» [۱۷۷].

از این‌ حدیث‌ ثابت‌ می‌شود كه‌ امر انتخاب‌ امام‌ موكول‌ به‌ رأی‌ و بیعت‌ مردم‌ است‌ و برای‌ احدی‌ در این‌ مورد نصی‌ وجود ندارد.

[۱۷۷] مسند احمد: ۲۳۲/۱ ح‌ ۸۵۲ + تاریخ‌ ابن‌ عساكر: /۴۵ ح‌ ۹۸۲۳ الی‌ ۹۸۲۷ + صواعق‌ محرقه‌: ۴۶).