صفحه نخست حدیث و سنت حدیث غدیر، مولای مومنان و ما اهل سنت ...اما درباره‌ي‌ «خلافت‌ راشده‌» توضيح‌ داده‌اند

...اما درباره‌ي‌ «خلافت‌ راشده‌» توضيح‌ داده‌اند

فرمودند:

«هر كه‌ از شما پس‌ از من‌ زنده‌ بماند، شاهد اختلافات‌ زیادی‌ خواهد شد. در آن‌هنگامه‌ بر شما باد اتباع‌ از سنّت‌ من‌ و سنّت‌ خلفای‌ راشد هدایت‌ یافته‌، محكم‌ به‌آن‌ چنگ‌ زنید» [۱۷۴].

در حدیثی‌ دیگر مدت‌ این‌ خلافت‌ نیز تبیین‌ شده‌ است‌. فرمودند: «خلافت‌ پس‌ از من‌ تا سی‌ سال‌ است» [۱۷۵].

«خلافت‌ راشده‌» چنان‌ كه‌ آن‌ حضرت‌ ج خبر داده‌ بودند، تا سی‌ سال‌ عمر كرد. ابوبكر س دو سال‌ خلافت‌ كرد، عمر س ده‌ سال‌، عثمان‌ س دوازده‌ سال‌ و علی‌ س شش‌ سال‌ كه‌ جمعاً سی‌ سال‌ را در بر می‌گیرند [۱۷۶].

«خلافت‌ راشده‌» و به‌ تعبیر خاص‌ّتر «خلافت‌ نبوت‌» دنباله‌ی‌ رسالت‌ رسول‌ خدا ج است‌ كه‌ بستر ظهور و تحقق‌ آن‌ خلافت‌ چهار خلیفه‌ی‌ اول‌ اسلام‌ بود. در طی‌ این‌ مدت‌ اهداف‌ رسالت‌ برآورده‌ شدند و پایه‌های‌ حكومت‌ اسلام‌ در جهان‌ محكم‌ گردید و از آن‌ پس‌ كاری‌ نماند جز این‌كه‌ مسلمانان‌ تا قیامت‌ از آن‌ دوره‌ الگو گیرند و بدان‌ متمسّک شوند.

[۱۷۴] سنن‌ ابو داود: السنّة/ ح‌ ۴۶۰۷ + جامع‌ ترمذی‌ و گفته‌: حدیث‌ٌ حسن‌ٌ صحیح‌ٌ: علم‌/ باب‌ الأخذ بالسنّة، ح‌ ۲۶۷۶ + سنن‌ ابن‌ماجه‌: مقدمه‌/ باب‌ ۶، ح‌۴۲ + صحیح‌ ابن‌حبّان‌ (به‌ ترتیب‌ ابن‌ بلبان‌): ۷۵/۱ (اعتصام‌/ح‌ ۵). [۱۷۵] سنن‌ ابو داود: السنّة/ باب‌ ۹ + سنن‌ ترمذی‌: فتن‌/ باب‌ ۴۸، ح‌ ۲۲۲۶ + مسند احمد: ۲۲۰/۵ و ۲۲۱ + مشابه‌ آن‌ در مستدرک حاكم‌: ۱۴۵/۳ + سنن‌ كبرای‌ نسایی‌: مناقب‌/ باب‌ ۵، ح‌ ۸۵۵. [۱۷۶] در بیان‌ مدت‌ خلافت‌ خلفای‌ راشد، كسرها و زواید حساب‌ نشده‌اند، با حساب‌ كسرها و زواید نیز سی‌ سال‌ كامل‌ می‌شود.