بينش‌ اهل‌ سنت‌

اهل‌ سنّت‌ با قاطعیت‌ می‌گویند: «حدیث‌ غدیر» در بیان‌ فضیلت‌ حضرت‌ علی‌ مرتضی‌ س و تأكید بر محبّت‌ با ایشان‌ است‌ و مبنای‌ آن‌ كدورت‌ها و بغض‌ها و برداشت‌های‌ نامناسبی‌ بود كه‌ در آن‌ موقع‌ در ذهن‌ بعضی‌ از یاران‌ همسفر او وجود داشت‌.