۳) سنن‌ ابن‌ماجه‌

ابن‌ ماجه‌ از حضرت‌ براء بن‌ عازب‌ س این‌ گونه‌ روایت‌ می‌كند:

ما همراه‌ رسول‌الله ج از سفر حج‌ برمی‌گشتیم‌. در مسیر راه‌، جایی‌ فرود آمدند، دستور به‌ نماز دادند، سپس‌ دست‌ حضرت‌ علی‌ س را گرفته‌ و فرمودند: «أَلَسْتُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ؟ قَالُوا بَلَى. قَالَ: أَلَسْتُ أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ؟. قَالُوا بَلَى. قَالَ: فَهَذَا وَلِىُّ مَنْ أَنَا مَوْلاَهُ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاَهُ اللَّهُمَّ عَادِ مَنْ عَادَاهُ». «آیا من‌ نسبت‌ به‌ مؤمنان‌ برتر و دلسوزتر از خودشان‌ نیستم‌؟ گفتند: آری‌! باز فرمودند: آیا من‌ نزد مؤمنان‌ محبوب‌تر از جانشان‌ نیستم‌؟ گفتند: آری‌! فرمودند: پس‌ هر كس‌ كه‌ من‌ محبوب‌ اویم‌، علی‌ نیز محبوب‌ اوست‌، پروردگارا! هر كه‌ او را دوست‌ بدارد، تو نیز او را دوست‌ بدار. و هر كس‌ كه‌ او را دشمن‌ بگیرد، تو نیز او را دشمن‌ بگیر!».