۲) جامع‌ ترمذي‌

ترمذی‌ اشاره‌ای‌ به‌ واقعه‌ی‌ غدیر و خطبه‌ و حدیث‌ آن‌ روز نكرده‌ است‌ و فقط‌ در باب‌ «مناقب‌ علی‌ س» سه‌ روایت‌ را نقل‌ می‌كند:

۱) روایت‌ عمران‌ بن‌ حصین‌ س (را كه‌ در صفحات‌ قبل‌ در قسمت‌ عوامل‌ ایراد خطبه‌ی‌ غدیر، آن‌ را در مورد پنجم‌ نقل‌ كرده‌ایم‌).

۲) روایت‌ دوم‌ را از حضرت‌ زید بن‌ ارقم‌ س نقل‌ می‌كند كه‌ پیامبر ج فرمود:

«مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلَيٌّ مَوْلاهُ»: «هر كه‌ من‌ مولی‌ (محبوب‌) اویم‌، علی‌ نیز مولای‌ اوست‌».

۳) روایت‌ حضرت‌ براء بن‌ عازب‌ س (كه‌ شبیه‌ آن‌ را قبلاً در عوامل‌ ایراد خطبه‌ی‌ غدیر در مورد اول‌ ذكر كردیم‌).