در حاشيه‌ي‌ سفر حجّة الوداع‌

در آخرین‌ ایام‌ حجّة الوداع‌ موضوعی‌ پیش‌ آمد كه‌ در ابتدا كاملاً جزیی‌ بود، ولی‌ چون‌ دهان‌ به‌ دهان‌ گشت‌، رسول‌ خدا ج را خوش‌ نیامد. موضوع‌ مطالبی‌ شكایت‌آمیز درباره‌ی‌ حضرت‌ علی‌ س بود كه‌ از طرف‌ بعضی‌ همراهان‌ او نزد رسول‌ خدا ج عنوان‌ شد و در میان‌ حجّاج‌ هم‌ شایع‌ شده‌ بود.