مشخصات کتاب

حدیث غدیر
مولای مؤمنان
و ما اهل سنت
تحقيق‌ و گردآوري:

محمد سليم‌ آزاد


مقدمه‌ و تصحيح:

ايوب‌ گنجي