(۶۷) آداب آروغ‌زدن

آروغ صدایی است كه در نتیجه سیری ایجاد می‌شود، و همراه آن بوی از معده شخص بیرون می‌آید. پیامبر ص فرمود: «آروغ خود را از ما دور كن، چون كسی كه در این دنیا بیشتر سیر باشد در آخرت بیشتر و طولانی‌تر گرسنه خواهد بود» [۷۷۷].

و در حدیث آمده است كه آروغ‌زدن در حضور دیگران مكروه است.

بعضی از پزشكان در مورد درمان آروغ گفته‌اند كه شیره یا شربت آویشن و نعناع برای درمان آن خوب است.

در اینجا دلیلی وجود ندارد كه ما به كسی كه آروغ می‌زند، چه بگوییم. بنابرین ابن‌مفلح می‌گوید: «چیزی در مورد جواب آروغ‌زدن وجود ندارد، ولی ابن عقیل و دیگران می‌گویند هرگاه آروغ‌زن الحمدلله گفت، مستحب است كه جواب وی را بدهد. در حالی كه این چیزی است كه رایج شده است [۷۷۸]. (اساس شرعی ندارد).

[۷۷۷] ترمذی و ابن ماجه و آلبانی در السلسلة الصحیحة (۱/۳۴۳). [۷۷۸] الآداب الشرعیة (۱/۲، ۴۰۴/۳۲۹).