(۴۰) آداب لباس و زينت

ستر عورت واجب است.

شرط ادب این است برای كسی كه می‌خواهد غسل بكند، با چیزی عورت خود را بپوشاند چون پیامبر ص فرموده است: «خداوند متعال بسیار محجوب و پوشیده است و حیاء و پوشش را دوست دارد، پس هرگاه یكی از شما خواست غسل بكند، باید عورت خود را بپوشاند» [۴۹۰].

از ارشادات رسول الله (ص) این بود كه هر لباسى پیدا شد می‌پوشید.

دوست‌داشتنی‌ترین لباس برای پیامبر ص پیراهنی بود كه آستین آن مچ دستش را بپوشاند.

اگر مردان و زنان خودشان را به همدیگر شبیه كنند. حرام است. چون از ابن عباسس روایت شده است كه پیامبر ص بر مردانی كه خود را به شكل زنان درمی‌آورند، و زنانی كه خود را به شكل مردان در می‌آورند، لعنت فرستاده است [۴۹۱].

مستحب است كه شخص با لباس‌ها و امثال آن اظهار نعمت كند. چون ابوالاحوص از پدرش روایت كرده و می‌گوید: «با لباسی پست نزد پیامبر ص آمدم، پیامبر فرمود: آیا تو ثروتمند هستی؟ گفتم: آری، فرمود: چه ثروتی؟ گفتم: خداوند تعدادی شتر و گوسفند و اسب و برده به من داده است: فرمود: «وقتی خداوند مال و ثروتی به تو بخشیده است اظهار آن نعمت و ارزش‌ دانستن آن بر تو واجب است» [۴۹۲].

كشیدن دامن بر روی زمین به نشانه غرور و تكبر، حرام است. چون پیامبر ص فرموده است: «خداوند متعال در روز قیامت به كسی كه دامنش را بر روی زمین به نشانه تكبر می‌كشد، نمی‌نگرد» [۴۹۳].

پوشیدن لباسهایی كه عكس یا صلیب روی آن كشیده شده باشد حرام است. چون قاسم از عایشه ل روایت كرده است كه: «عایشه بالشی خرید كه تصاویر روی آن كشیده شده بود. پیامبر ص جلو در آمد و وارد نشد، و عایشه گفت: از گناهی كه كرده‌ام توبه می‌كنم. سپس پیامبر ص فرمود: این بالش چیست؟ عایشه گفت: بر آن می‌نشینم و به آن تكیه می‌دهم، پیامبر ص فرمود: صاحبان این تصاویر در روز قیامت درمانده می‌شوند، و به آنها گفته می‌شود كه چیزی كه كشیده‌اید، زنده كنید. و ملائكه نیز داخل منزلی نمی‌شوند كه تصاویر در آن قرار دارد» [۴۹۴].

از عمران بن حطان نقل شده كه عایشه ل گفت: پیامبر ص تمام چیزهای خانه‌اش را كه به شكل صلیب بود بیرون می‌انداخت» [۴۹۵].

پوشیدن لباسهای فاخر حرام است. چون پیامبر ص فرموده است: «كسی كه در دنیا لباسهای فاخر به تن كند در آخرت خداوند لباس ذلت به او می‌پوشاند» [۴۹۶]و [۴۹۷].

طلا و لباسهای ابریشمی بر مردان حرام است، مگر اینكه دلیلی داشته باشد. از علی بن ابی‌طالبس روایت شده است كه: «پیامبر ص ابریشمی را در دست راست و طلایی را در دست چپ گرفته و فرمود: این دو جنس بر مردان حرام است» [۴۹۸].

و پیامبر ص فرموده است: «كسی كه در دنیا لباس شهرت و فخرفروشی بپوشد، در آخرت آن را نمی‌پوشد، و كسی كه در دنیا شراب بنوشد. در آخرت آن را نخواهد نوشید، و كسی كه در دنیا در ظروف طلایی و نقره‌ای بنوشد، در آخرت در آنها چیزی را نمی‌نوشد. سپس فرمود: لباس بهشتیان و شراب آنها و ظروف آنها، اینها هستند» [۴۹۹].

سنت این است كه لباس مردان كوتاه، و لباس زنان بلند باشد.

سنت این است كه لباس را از طرف راست بپوشد [۵۰۰].

مستحب است كه هنگام پوشیدن لباس جدید بگوید: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ» [۵۰۱]. «خداوندا، ستایش برای توست، تویی كه این لباس را بر من پوشاندی، از تو خیر و بركت آن، و خیر و بركت آنچه را كه برای آن ساخته شده است، می‌خواهم، و به تو پناه می‌آورم. از بدی، و بدی آنچه كه برای آن ساخته شده است».

سنت است به كسی كه لباس جدید می‌پوشد بگوید: «الْبَسْ جَدِيدًا , وَعِشْ حَمِيدًا , وَمُتْ شَهِيدًا». «(الهی كه همیشه) لباس جدید بپوشی و زندگی آراسته‌ای داشته باشی و با شهادت بمیری» [۵۰۲].

مستحب است كه لباس‌های سفید پوشید، چون پیامبر ص فرموده است: «لباس‌های سفید بپوشید چون سفید بهترین لباس شماست، و مرده‌های خود را با پارچه سفید كفن كنید» [۵۰۳].

پیامبر ص از پوشیدن لباسهایی كه با رنگ شیره گل معصفر (كافیشه، كاجیره) رنگ شده‌اند و لباسهای كاملاً قرمز نهی كرده است، چون فرموده است: «اینها لباس كفار هستند، آنها را نپوشید» [۵۰۴].

استفاده‌كردن از عطر مستحب است، چون پیامبر ص خوش‌بوترین مردم بود. انسس می‌گوید: «هیچ ابریشم و دیبای را نرمتر از كف دست پیامبر ص لمس نكرده‌ام، و هیچ عطر و بویی را خوشبوتر از عطر و بوی پیامبر ص بو نكرده‌ام» [۵۰۵].

پیامبر ص از بوی عطر خوشش می‌آمد و هنگامی كه نزدیک می‌شد او را با بوی عطر می‌شناختند.

پیامبر ص هیچ عطری را رد نمی‌كرد. (همه را می‌پذیرفت).

پیامبر ص شیشه‌ای عطر داشت كه از آن استفاده می‌كرد و خود را معطر می‌گردانید [۵۰۶].

[۴۹۰] به روایت ابوداود (۴۰۱۲) و آلبانی آن را صحیح دانسته است. [۴۹۱] به روایت بخاری (۵۸۸۵). [۴۹۲] به روایت ابوداود (۴۰۶۳) آلبانی آن را صحیح دانسته است. [۴۹۳] به روایت بخاری (۵۷۸۸). [۴۹۴] به روایت بخاری (۵۹۵۷) و مسلم (۲۱۰۷). [۴۹۵] به روایت بخاری (۵۹۵۲). [۴۹۶] به روایت احمد (۵۶۳۱) و ابوداود (۴۰۳۹) و آلبانی آن را صحیح دانسته است.(۳۳۹۹). [۴۹۷] ابن‌تیمیه / گفته است كه فخرفروشی با لباس مكروه است كه همان خود بزرگ‌بینی افراطی با لباس، چون پیشینیان آن را مكروه دانسته‌اند.(فتاوی۲۲/۱۳۸). [۴۹۸] به روایت ابوداود (۴۰۵۷) و آلبانی آن را صحیح دانسته است.(۳۴۲۲). [۴۹۹] السلسلة الصحیحة (۲۸۴) و این كه فرموده «لباس بهشتیان» به خاطر علت‌آوردن است. چون این لباسها بر مردان حرام است، تا روزی كه به بهشت روند. به دلیل آیه (۲۳ سوره حج). [۵۰۰] شرح صحیح مسلم، نووی (۳/۱۳۱). [۵۰۱] به روایت الترمذی (۱۷۶۷) و ابوداود (۴۰۲۰) و آلبانی آن را صحیح دانسته است. [۵۰۲] به روایت احمد (۵۵۸۸) و آلبانی آن را صحیح دانسته است.(۲۸۷۹). [۵۰۳] به روایت ابوداود (۴۰۶۱) و آلبانی گفته كه صحیح است. [۵۰۴] به روایت مسلم (۲۰۷۷). [۵۰۵] به روایت بخاری (۳۵۶۱). [۵۰۶] آلبانی آن را در«مختصر الشمایل» صحیح دانسته است.(۱۸۵).