(۱۷) آداب صفا [۱۵۲]

باید از دری خارج شد که مقابل آن قرار دارد.

هنگامیکه به صفا نزدیک شد این آیه را می‌خواند: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلۡمَرۡوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ [البقرة: ۱۵۸]. «صفا و مروه‏ از شعائر(و نشانه‏هاى) خداست».

باید تا بالای صفا رفت.

سپس رو به قبله ایستاد.

سه بار ذکر و دعاء را بخوانند.

به هنگام دعا دستها را بالا می‌برد.

[۱۵۲] زادالمعاد: (۱/۲۲۰).