(۲) رعایت ادب با رسول الله ص

فرمانبرداری از پیامبر ص، و اختیار نمودن سنت و روش او، و هدایت‌یافتن بوسیله رهنمودی که آورده، و در همه چیز به او اقتدا نمودن، و تبعیت بی‌چون و چرا از او.

محبت پیامبر ص را بر محبت هر کس و چیز دیگری مقدم داشتن، و احترام گذاشتن به او و بزرگداشتن او.

به هنگام ذکر و یاد او صلوات فرستادن بر او [۷].

دوری جستن از مخالفت ورزیدن با او، و معصیت نکردن پیامبر ص.

گفتار هیچ احدی را بر گفتار پیامبر ص مقدم نداریم، هرکس که باشد.

ایمان داشتن به نبوت و رسالت پیامبر ص و تصدیق نمودن هر آنچه که او خبر داده است.

دوری و حذر از غلو، و زیاده‌روی زیاد و بیش از حد از منزلت و مقام پیامبر ص كه خداوند به او عطا فرموده است.

صفات وخصوصیات خداوند را به پیامبر ندهیم، مانند سوگند خوردن به پیامبر، توکل کردن بر او، و یا او را فراخواند، و امثال اینها که از خصوصیات خداوند می‌باشند.

دوست‌ داشتن هر کس که او را دوست می‌دارد، و دشمنی با کسانیکه با وی دشمنی می‌ورزند، و برائت از آنان.

نصرت و یاری سنت و روش پیامبر ص، و دفاع از شریعت او.

زنده نگاه داشتن سنت پیامبر ص، و ظاهر کردن شریعت او، و تبلیغ دعوتش، و بجا آوردن وصیت‌هایش [۸].

[۷] معنی درود و صلوات فرستادن بر پیامبر ص: برخی از علما گفته‌اند صلوات از جانب خداوند رحمت است، ولی ابن قیم این نظریه را به سه دلیل باطل دانسته: اولاً میان رحمت و صلوات تفاوت وجود دارد، چون خداوند میان آنها تفاوت گذشته در این آیه: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ عَلَيۡهِمۡ صَلَوَٰتٞ مِّن رَّبِّهِمۡ وَرَحۡمَةٞ [البقرة: ۱۵۷]. دوم: درخواست رحمت برای هر مسلمانی مشروع و جایز است، ولی صلوات خاص پیامبر ص است. سوم: رحمت خداوند عام است و شامل همه موجودات می‌شود، ولی صلوات خداوند مخصوص بندگان خاص خدا است. ولی قول صحیح در این زمینه قولی است که ابوعالیه رُفیع بن مهران الریاحی گفته است، قولی که بخاری آنرا روایت کرده که گفت: درود فرستادن خداوند به معنی ستایش کردن خدا بندگانش در ملأ اعلی است. «فرستادن صلوات و سلام بطور مداوم بجز برای پیامبران درست نیست، و برای غیر انبیاء تنها بعضی اوقات درست و جایز است؛ همانگونه که بخاری در صحیح خود آورده که پیامبر ص درباره صدقه‌ای که آورده بودند پرسیدکه مال چه کسی است؟ گفتند مال طایفه ابی‌اوفی است، پیامبر ص فرمود: اللهم صلّ علی آل ابی‌اوفی. پس صلوات فرستادن بر غیر انبیاء درست است مانند اینکه بر شخص خیّری که مشهور است درود بفرستی، ولی بشرطیکه این کار عادت نگردد که همیشه بر او صلوات بفرستند.
بکار بردن حرف اختصار بجای ص مانند حرف (ص) و گذاشتن (صلهم) باعث تعطیل سنت می‌گردد. و در این زمینه سخاوی شافعی در کتاب: (فتح = =المغیث شرح الفیه الحدیث) آورده که اولین کسی که از حرف اختصار(ص) استفاده نمود، دستش قطع گردید!!.
[۸] مردی نزد امام مالک آمد و پرسید از کجا احرام به حج را شروع کنم؟ امام مالک فرمود: از میقاتی که پیامبر ص قرار داده است: آن مرد گفت: اگر دورتر از آنجا شروع کنم چی؟ امام مالک فرمود: این کار را خوب نمی‌دانم. مرد گفت: اگر کسی آنرا ترک کند و از آن محل شروع نکند؟ مالک فرمود: بر وی خوف فتنه را دارم. مرد گفت: در ازدیاد خیر چه فتنه‌ای وجود دارد؟ امام فرمود: خداوند می‌فرماید: ﴿فَلۡيَحۡذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنۡ أَمۡرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمۡ فِتۡنَةٌ أَوۡ يُصِيبَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ [النور: ۶۳].