مراجعه (۱۰۵) ش:

- درخواست شیخ الازهر برای ذکر استدلال‌هایی که ذکر نشده‌اند.