مراجعه‌ی (۱۰۱) ش:

سؤال‌ شیخ الازهر از علت عدم احتجاج علی در روز سقیفه به مطالبی از نصوص خلافت و وصایت.