مراجعه (۸۵): س:

در خواست (سلیم البشری) شیخ الازهر برای مواردی که صحابه در آن‌ها عمل به نص ننموده‌اند.