مراجعه (٧٩) س:

شیخ الازهر بیان می‌نماید که اجماع امت بر خلافت ابوبکر صدیقس ضامن اثبات آن است.