مراجعه (۵۱): س:

شیخ الازهر از فضائل خلفای سه گانه‌ی راشدین اعتراض نموده است.