مراجعه (۵۰): س:

با ذکر فضایل علیس تلاش می‌ورزد تا بر امامت او استدلال نماید.