صفحه نخست عقاید (کلام) تأملی در آیه تطهیر سوال از کسانی که حضرت زهرا را از «أهل الب...

سوال از کسانی که حضرت زهرا را از «أهل البیت» می‌دانند اما همسران پیامبرص را مشمول این عنوان نمی‌دانند:

پیش از پرداختن به دیگر اجزای آیه، مفید است از کسانی که حضرت زهرا-علیها السلام- را از «أهل البیت» می‌دانند اما همسران پیامبر ص را مشمول این عنوان نمی‌دانند، سوالی بپرسیم: فرض کنید آیه تطهیر در دوران کودکی حضرت زهرا و در زمان حیات حضرت خدیجه -علیهما السلام- نازل شده بود، با توجه به اینکه بنا به بند پنجم‌نامه، خود نبیص را نیز مشمول اهل البیت نمی‌دانید، آیا باز هم حضرت زهرا را اهل بیت پیامبر ص می‌دانستید و حضرت خدیجه را از شمول این لفظ خارج می‌شمردید؟! چگونه ممکن است که حضرت زهرا از اهل بیت باشد اما مادرش از اهل بیت نباشد؟ آیا می‌پذیرید حضرت زهرا فرزند کسی باشد که از اهل بیت پیامبرص نیست؟!

نویسنده‌ی محترم نامه برای نپذیرفتن مطالب واضح و روشنی که تاکنون گفته‌ایم و چه بسا بر ایشان پوشیده نبود، در بند ۵ نامه گفته‌اند: «در لغت و زبان عرف بشر افراد را جزو اهل بیت خودشان حساب نمی‌کنند. اهل بیت نبی ص را شامل خود نبی ص نمی‌گیرند و اگر بخواهیم چنین معنی کنیم باید بگوییم: أهل البیت اصطلاح است لذا اینکه گفته‌اند: «ابراهیم ÷ را آیه جزو اهل بیتش به حساب آورده» بی‌دلیل و مصادره به مطلوب است. قاعده‌ی تغلیب هم جایی است که لااقل یک مرد در میان زنان، حاضر باشد و با توجه به اینکه نبی ص در ظاهر لغات جزو اهل بیت خودش حساب نمی‌شود مشکل ضمیر مذکر حل نمی‌گردد!!!»