اصل و قاعده پنجم

از قواعد اهل سنت و جماعت خروج بر فرمانروا و حکام مسلمین اگر مخالفتی غیر از کفر باشد حرام می‌‌دانند، آن هم به خاطر فرمان رسول اللهص که از آن‌ها در غیر معصیت اطاعت شود تا زمانی‌که از آن‌ها کفر آشکار سر نزند، خلاف فرقه معتزله که هنگامی که حکام مسلمین مرتکب گناه کبیره شوند خروج را بر آنان واجب می‌‌دانند، گرچه مرتکب کفر هم نشده باشند، و آن را امر به معروف و نهی از منکر می‌‌دانند، در حالی که این عمل آن‌ها از بزرگ‌ترین منکرات به شمار می‌‌رود، چون خروج بر آن‌ها سبب خطرهای بزرگی مانند: بی‌نظمی و فساد و تفرقه و اختلاف، و تسلط یافتن دشمن خواهد بود.