صفحه نخست حدیث و سنت ترجمه فارسی ریاض الصالحین ۳۵۸- باب منع از بیرون آمدن از مسجد بعد از اذان تا ...

۳۵۸- باب منع از بیرون آمدن از مسجد بعد از اذان تا نماز فریضه را ادا نماید، مگر آنکه عذری داشته باشد

۱۷۸۵- «عَنْ أبي الشَّعْثاءِ قال: كُنَّا قُعُوداً مع أبي هُريْرةَ س في الـمسْجِد، فَأَذَّنَ الـمؤَذِّن، فَقَام رَجُلٌ مِنَ الـمسْجِدِ يَمْشِي، فَأتْبعهُ أبُو هُريْرةَ بصَرهُ حتَّى خَرجَ مِنَ الـمسْجِدِ، فقَالَ أبُو هُريْرَة: أمَّا هَذَا فَقَدْ عصَى أبَا الْقَاسِمِ ج». رواه مسلم.

۱۷۸۵- «از ابو الشعثاء روایت شده که گفت:

همراه ابو هریره س در مسجد نشسته بودیم، سپس مؤذن اذان داد و مردی از مسجد برخاسته و شروع به رفتن کرد. ابو هریره س چشمش را به وی دوخت تا اینکه از مسجد بیرون برآمد، سپس ابوهریره س گفت: اما این شخص ابوالقاسم ج را نافرمانی نمود».