صفحه نخست حدیث و سنت ترجمه فارسی ریاض الصالحین ۳۵۱- باب ممانعت از نجاست کردن در راه مردم و سایهء‌...

۳۵۱- باب ممانعت از نجاست کردن در راه مردم و سایهء‌شان و نهرهای آب و امثال آن

۱۷۷۱- «وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ س أَنَّ رَسُول اللَّهِ ج قَال: «اتَّقُوا الَّلاعِنَيْن» قَالُوا ومَا الَّلاعِنَان؟ قَال: «الَّذِي يَتَخَلَّى في طَريقِ النَّاسِ أَوْ في ظِلِّهِمْ»» رواه مسلم.

۱۷۷۱- «از ابو هریره س روایت است که:

پیامبر ج فرمود: از دو کاری که سبب لعنت می‌شود بپرهیزید. گفتند: و این دو کاری که سبب لعنت می‌شود چیست؟

فرمود: کسی که در راه مردم یا سایه‌شان نجاست می‌کند».