صفحه نخست حدیث و سنت ترجمه فارسی ریاض الصالحین ۳۳۹- باب کراهیت نماز گزاردن در هنگام حاضر شدن طعام...

۳۳۹- باب کراهیت نماز گزاردن در هنگام حاضر شدن طعام، در حالیکه به آن اشتیاق هم دارد، یا وقت آمدن اخبثان (بول و غائط)

۱۷۵۳- «عَنْ عَائِشَةَ ل قَالَت: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ ج يَقُول: «لا صَلاةَ بحَضرَةِ طَعَام، وَلا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانَ»»رواه مسلم.

۱۷۵۳- «از عائشه ل روایت شده که گفت:

از رسول الله ج شنیدم که می‌فرمود: نمازی در وقت حاضر شدن طعام نیست و نه هم زمانی که اخبثان (بول و غائط) بر شخص فشار آورند».