صفحه نخست حدیث و سنت ترجمه فارسی ریاض الصالحین ۳۳۸- باب کراهیت گذاشتن دست بر تهیگاه در نماز

۳۳۸- باب کراهیت گذاشتن دست بر تهیگاه در نماز

۱۷۵۲- «عَنْ أَبي هُريْرةَ س أن رسول الله ج: نهي عنِ الخَصْرِ في الصَّلاةِ». متفقٌ علیه.

۱۷۵۲- «از ابو هریره س روایت است که:

رسول الله ج فرمود: از گذاشتن دست بر تهیگاه در نماز منع فرمود (چون نشانهء کبر است)».