صفحه نخست حدیث و سنت ترجمه فارسی ریاض الصالحین ۳۳۳- باب ناپسندیده بودن گفتهء "آنچه خدا و فلانی بخ...

۳۳۳- باب ناپسندیده بودن گفتهء "آنچه خدا و فلانی بخواهد"

۱۷۴۵- «عنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ س عَنِ النَّبِيِّ ج قال: «لا تَقُولوا: ماشاءَ اللَّه وشاءَ فُلان، ولكِنْ قُولوا: مَا شَاءَ اللَّه، ثُمَّ شَاءَ فُلانٌ»» رواه أبو داود بإِسنادٍ صحيح.

۱۷۴۵- «از حذیفه بن یمان س روایت است که:

رسول الله ج فرمود: مگوئید، آنچه خدا و فلانی بخواهد، بلکه بگوئید آنچه که خداوند بخواهد و سپس فلانی بخواهد».

ش: مگوئید آنچه خدا و فلانی بخواهد، زیرا او تقاضای مشارکت را می‌کند، در حالیکه مشیت و ارادهء خدا قدیم وازلی و مشیت بنده حادث است.

بلکه بگوید: آنچه خدا بخواهد، و باز فلانی اراده نماید.