صفحه نخست حدیث و سنت ترجمه فارسی ریاض الصالحین ۳۲۹- باب کراهیت گفتهء شخص، نفسم خبیث (پلید) شده

۳۲۹- باب کراهیت گفتهء شخص، نفسم خبیث (پلید) شده

۱۷۳۹- «عَنْ عَائِشَة ل عَنِ النَّبِيِّ ج قال: «لا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ خَبُثَتْ نَفْسي، وَلكِنْ لِيَقُل: لَقِسَتْ نَفْسِي»»متفقٌ علیه.

۱۷۳۹- «از عائشه ل روایت است که فرمود:

هرگز کسی از شما نگوید که: نفسم پلید شده، بلکه بگوید، نفسم بد شده است».

ش: هرچند معنای هردو کلمه یکیست، ولی آنحضرت ج اطلاق لفظ خبیث و پلیدی را ناپسند داشته‌اند.