صفحه نخست حدیث و سنت ترجمه فارسی ریاض الصالحین ۳۲۰ باب تحریم اینکه برای پادشاه و غیر او شاهِنشاه ...

۳۲۰ باب تحریم اینکه برای پادشاه و غیر او شاهِنشاه گفته شود، زیرا معنایش پادشاه پادشاهان است وجز الله تعالی کسی به این صفت موصوف شده نمی‌تواند

۱۷۲۴- «عَنْ أَبي هُريْرَةَ س عن النَّبِيِّ ج قال: «إِنَّ أَخْنَعَ اسمٍ عندَ اللَّهِ عزَّ وجَلَّ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الأَملاكِ»» متفق عَلَیه.

قال سُفْيَانُ بن عُيَيْنَةَ «مَلِكُ الأَمْلاكِ» مِثْلُ شاهِنشَاه.

۱۷۲۴- «از ابو هریره س روایت است که:

پیامبر‌شان ج فرمود: پس‌ترین نامها نزد خداوند مردیست که خود را شاهنشاه بنامد».