صفحه نخست حدیث و سنت ترجمه فارسی ریاض الصالحین ۳۰۶- باب حرام بودن نگهداری سگ جز برای شکار یا گوسف...

۳۰۶- باب حرام بودن نگهداری سگ جز برای شکار یا گوسفندان و زراعت (کشاورزی)

۱۶۸۸- «عنِ ابْنِ عُمَر ب: قَالَ سمِعْتُ رسُولَ اللَّه ج يَقُول: «من اقْتَنى كَلْباً إلا كَلْب صَيْدٍ أوْ مَاشِيةٍ فإنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أجْرِهِ كُلَّ يوْمٍ قِيراطَانِ»» متفقٌ علیه.

وفي رواية:«قِيرَاطٌ».

۱۶۸۸- «از ابن عمر ب روایت شده که:

از رسول الله ج شنیدم که می‌فرمود: آنکه سگی را جز سگ شکار یا سگ گله نگهدارد، روزانه دو پیمانهء بزرگ از مزدش کم می‌شود.

و در روایتی یک پیمانه آمده است».

۱۶۸۹- «وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ س قَال: قَالَ رسُولُ اللَّه ج: «مَنْ أمْسَكَ كَلْباً، فَإنَّهُ ينْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عملِهِ قِيرَاطٌ إلاًَّ كَلْب حَرْثٍ أوْ مَاشِيَة»» متفقٌ علیه.

وفي رواية لـمسلم: «مَنِ اقْتَنى كَلْباً لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْد، ولا مَاشِيةٍ ولا أرْضٍ فَإنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أجْرِهِ قِيراطَانِ كُلَّ يْومٍ».

۱۶۸۹- «از ابو هریره س روایت است که:

رسول الله ج فرمود: آنکه سگی را نگهدارد هر روز از عملش یک پیمانهء بزرگ کم می‌شود، جز سگ زراعت یا گله.

و در روایتی آمده کسی که سگی را نگه دارد، که سگ شکار و گله و زمین نباشد، هر روز دو پیمانهء بزرگ از مزدش کم می‌شود».