صفحه نخست حدیث و سنت ترجمه فارسی ریاض الصالحین ۲۹۹- باب نا پسند بودن رفتن به یک لنگه کفش، یا موزه...

۲۹۹- باب نا پسند بودن رفتن به یک لنگه کفش، یا موزه و کراهیت پوشیدن کفش یا موزه در حالت ایستاده، بدون عذر

۱۶۴۹- «عنْ أبي هُريرةَ س أنَّ رسُول اللَّه ج قَال: «لا يمْشِ أحدُكُم في نَعْلٍ واحِدَة، لِينْعَلْهُما جمِيعا، أوْ لِيخْلَعْهُمَا جمِيعاً».

وفي روايةٍ: أوْ لِيُحْفِهِما جميعاً» متفقٌ علیهِ .

۱۶۴۹- «از ابو هریره س روایت است که:

رسول الله ج فرمود: هیچیک از شما به یک کفش راه نرود و باید هر دو را با هم بپوشد و یا هردو را با هم بکشد.

و در روایتی آمده که یا باید هر دو را بکشد».

ش: رفتن و حرکت کردن با یک کفش درست نیست، چون این کار مخالف وقار بوده و از طرفی حرکت کردن با یک لنگه کفش دشوار است.

۱۶۵۰- «وعنه قَال: سمِعتُ رسُول اللَّه ج يَقُول: «إذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أحدِكُم، فلا يمْشِ في الأخْرى حتَّى يُصْلِحَهَا»»رواهُ مسلم.

۱۶۵۰- «از ابو هریره س روایت است که گفت:

از رسول الله ج شنیدم که می‌فرمود: هرگاه (بند) کفش یکی از شما قطع شد، باید با کفش دیگر راه نرود، تا اینکه آن را اصلاح کند».

۱۶۵۱- «وعَنْ جابِرٍ س أن رسول اللَّه ج نَهَى أنْ ينْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائما». رواهُ أبُو داوُدَ بإسْنادٍ حَسن.

۱۶۵۱- «از جابر س روایت شده که:

رسول الله ج نهی فرمود از اینکه شخص کفش را ایستاده بپای کند. (نهی ارشادیست برای آنکه نشسته بپا کردن آسان‌تر است)».

ش: کراهت فقط در صورتیست که شخص در پوشیدن کفش مجبور شود از دست خود کمک طلبد که در این صورت حالت بدی بخود می‌گیرد. و اگر در پوشیدن آن بکمک دست نیازی نداشت، باکی ندارد.