صفحه نخست حدیث و سنت ترجمه فارسی ریاض الصالحین ۲۹۸- باب کراهیت استنجاء و لمس کردن شرمگاه بدست راس...

۲۹۸- باب کراهیت استنجاء و لمس کردن شرمگاه بدست راست بدون عذر

۱۶۴۸- «عنْ أبي قَتَادةَ س عنِ النبي ج قَال: «إذَا بال أحدُكُم. فَلاَ يأْخُذَنَّ ذَكَرهُ بِيَمِينِه، وَلاَ يسْتَنْجِ بِيمِينِه، ولاَ يتنَفَّسْ في الإنَاءِ»». متفقٌ عليه. وفي الْباب أحاديثٌ كَثِيرةٌ صحِيحة.

۱۶۴۸- «از ابو قتاده س روایت است که:

پیامبر ج فرمود: هرگاه یکی از شما بول نماید، باید آلت خود را بدست راست نگیرد و نیز به دست راستش استنجاء نکند و باید داخل ظرف (در هنگام آشامیدن) نفس نکشد».