صفحه نخست حدیث و سنت ترجمه فارسی ریاض الصالحین ۲۹۷- باب نهی و بازداشتن از کندن تار سفید از ریش و ...

۲۹۷- باب نهی و بازداشتن از کندن تار سفید از ریش و سر و غیر آن و از کندن پسر تازه جوان و بی‌ریش، موی ریشش را در اول سر زدن آن

۱۶۴۶- «عنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْب،عن أبيه، عنْ جَدِّهِ س، عنِ النبي ج قَال: «لاَ تَنْتِفُوا الشَّيْب،فَإنَّهُ نُورُ المُسْلِمِ يوْمَ الْقِيامةِ»» رواهُ أبو داودَ والتِّرْمِذِي، والنسائِيُّ بأَسَانِيدَ حسنَة، قَالَ الترمذي: هُو حديثٌ حَسَن.

۱۶۴۶- «از عمرو بن شعیب از پدرش و جدش س روایت شده که:

پیامبر ج فرمود: تار سفید را نکنید، زیرا که آن نور مسلمان در روز قیامت است».

۱۶۴۷- «وعنْ عائِشَةَ ل قَالَت: قَالَ رسُولُ اللَّه ج:«منْ عمِل عملاً لَيْس عليهِ أمْرُنَا فهُو رَدُّ»»رواه مسلم.

۱۶۴۷- «از عائشه ل روایت است که:

رسول الله ج فرمود: آنکه عملی را انجام دهد که کار مان بر آن مبتنی نیست، پس آن مردود است».