صفحه نخست حدیث و سنت ترجمه فارسی ریاض الصالحین ۲۹۵- باب منع از "قزع" و آن عبارت است از تراشیدن بع...

۲۹۵- باب منع از "قزع" و آن عبارت است از تراشیدن بعضی از سرو ترک نمودن برخی دیگر و مباح بودن تراشیدن همهء سر، برای مردان نه برای زنان

۱۶۳۸- «عن ابن عُمر ب قَالَ: نَهَى رسُولُ اللَّه ج عنِ القَزعِ». متفق علیه.

۱۶۳۸- «از ابن عمر ب روایت است که گفت:

رسول الله ج از قزع (بخشی از موی سر را تراشیدن و برخی را نگهداشتن) منع فرمود».

۱۶۳۹- «وعَنْهُ قَال: رَأى رَسُولُ اللَّه ج صبِياً قَدْ حُلِقَ بعْضُ شَعْر رأسِهِ وتُرِكَ بعْضُهُ، فَنَهَاهَمْ عَنْ ذَلِكَ وَقَال: «احْلِقُوهُ كُلَّهُ أو اتْرُكُوهُ كُلَّهُ»». رواهُ أبو داود بإسناد صحيحٍ على شَرْطِ البُخَارِي وَمسْلِم.

۱۶۳۹- «از ابن عمر ب روایت است که:

رسول الله ج بچه‌ای را دید که بعضی سرش تراشیده شده و بعضی گذاشته شده است. وی ج آنان را از آن نهی نموده و فرمود: همهء سرش را بتراشید و یا همه را ترک کنید».

۱۶۴۰- «وعنْ عبْدِ اللَّه بنِ جعْفَر ب أنَّ النبي ج أمْهَل آلَ جعْفَرٍ س ثَلاثا، ثُمَّ أتَاهُمْ فَقَال: «لا تَبْكُوا على أخِى بَعْدَ الْيوم» ثُمَّ قَال: «ادْعُوا لي بَنِيَّ أخِى» فجِىءَ بِنَا كَأَنَّنا أفْرُخٌ فَقَال: «ادْعُوا لي الحلاَّقَ» فَأَمره، فَحَلَقَ رُؤُوسنَا». رواه أبو داود بإسنادٍ صحيح على شَرْطِ البخاري ومُسْلِم.

۱۶۴۰- «از عبد الله بن جعفر ب روایت است که:

رسول الله ج برای خانوادهء جعفر س سه شبانه روز مهلت داده و بعد نزد‌شان آمده و فرمود: بعد از امروز بر برادرم گریه مکنید و سپس فرمود: پسران برادرم را نزدم بخوانید و ما آورده شدیم که گویی جوجه‌های پرندگان بودیم و فرمود: سلمانی را نزدم بخوانید و او را امر کرد و سرهای ما را تراشید».

۱۶۴۱- «وعَن عَلِىٍّ س قَال: نَهَى رسُول اللَّه ج أنْ تحْلِقَ المَرأةُ رَأسَهَا». رواهُ النِّسائى.

۱۶۴۱- «از علی س روایت است که:

رسول الله ج منع فرمود از اینکه زن سرش را بتراشد».