صفحه نخست حدیث و سنت ترجمه فارسی ریاض الصالحین ۲۹۴- باب نهی نمودن مردان و زنان از رنگ نمودن موی‌ه...

۲۹۴- باب نهی نمودن مردان و زنان از رنگ نمودن موی‌هایشان به رنگ سیاه

۱۶۳۷- «عنْ جابرٍ س قَال: أُتِى بابي قُحافَةَ والِدِ أبي بكْرٍ الصِّدِّيقِ ب يوم فتْحِ مكَّةَ ورأسُهُ ولِحيتُهُ كالثَّغَامَةِ بياضا، فَقَالَ رسُولُ اللَّه ج: «غَيِّرُوا هَذا واجْتَنبُوا السَّوادَ»» رواه مسلم.

۱۶۳۷- «از جابر س روایت شده که گفت:

ابو قحافه پدر ابوبکر صدیق س در روز فتح مکه آورده شد، در حالیکه سر و ریشش از سفیدی مثل ثغامه (ثغامه نباتی است که گل و میوه‌اش هر دو سفید است).

رسول الله ج فرمود: این سفیدی را به رنگ کردن تغییر داده و از رنگ سیاه بپرهیزید».