صفحه نخست حدیث و سنت ترجمه فارسی ریاض الصالحین ۲۹۲- باب تحریم شبیه ساختن مردان خود را به زنان و ش...

۲۹۲- باب تحریم شبیه ساختن مردان خود را به زنان و شبیه ساختن زنان خود را به مردان در لباس و طرز رفتار و جز آن

۱۶۳۱- «عن ابنِ عبَّاسٍ ب قَال: لَعَنَ رسُولُ اللَّه ج المُخَنَّثين مِنَ الرِّجالِ، والمُتَرجِّلاتِ مِن النِّساءِ.

وفي رواية: «لَعنَ رسُولُ اللَّهِ ج المُتَشبِّهين مِن الرِّجالِ بِالنساءِ، والمُتَشبِّهَات مِن النِّسَاءِ بِالرِّجال». رواه البخاری.

۱۶۳۱- «از ابن عباس ب روایت است که:

رسول الله ج مردانی را که خویشتن شبیه زنان کنند وزنانی که خود را شبیه مردان سازند، لعنت فرمود.

و در روایتی آمده که رسول الله ج مردانی را که خود را به زنان همانند می‌سازند و زنانی که خود را به مردان همانند می‌سازند، لعنت نمود».

۱۶۳۲- «وعنْ أبي هُريْرةَ س قال: لَعنَ رسُولُ اللَّه ج الرَّجُل يلْبسُ لِبْسةَ الـمرْأةِ، والـمرْأةِ تَلْبِسُ لِبْسةَ الرَّجُلِ». رواه أبو داود بإسناد صحيح.

۱۶۳۲- «از ابو هریره س روایت است که گفت:

رسول الله ج مردی را که لباس زن پوشد و زنی را که لباس مرد پوشد، لعنت نمود».

۱۶۳۳- «وعنْه قَال: قَال رسُولُ اللَّه ج: «صِنْفَانِ مِنْ أهلِ النَّارِ لمْ أرَهُما: قَوْمٌ معهم سِياطٌ كأذْنَابِ الْبقَرِ يَضْرِبونَ بِها النَّاس، ونِساء كاسياتٌ عارِياتٌ مُمِيلاتٌ مَائِلاتٌ، رُؤُوسُهُنَّ كَأسْنِمةِ الْبُخْتِ الـمائِلَةِ لا يَدْخٌلنَ الجنَّة، ولا يجِدْنَ رِيحَهَا، وإنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مسِيرَةِ كذَا وكَذَا» رواه مسلم.

۱۶۳۳- «از ابو هریره س روایت است که:

رسول الله ج فرمود: دو نوع از اهل دوزخ‌اند که آنها را ندیده‌ام: گروهی که همراهشان تازیانه‌هایی مانند دمهای گاو است و بوسیلهء آن مردم را می‌زنند و زنانی‌اند نیمه برهنه که خود منحرف بوده و دیگران را نیز منحرف می‌سازند. سرهایشان مانند کوهان شتر بختی (نوعی شتر قوی و دراز گردن) تمایل یافته است که نه به بهشت داخل می‌گردند و نه بوی آن را در‌می‌ابند، در حالیکه بوی آن از مسیر اینقدر و اینقدر درک کرده می‌شود».

ش: کاسیات، عاریات: یعنی قسمتی از بدنش برهنه و قسمتی پوشیده است، یا لباس نازکی می‌پوشد که وجودش را نمایان می‌سازد.

مائلات: از طاعت خدا منحرف‌اند.

ممیلات: و دیگران را هم مثل خود گمراه و منحرف می‌سازند.

رؤوسهن کاسنمة البخت: یعنی مویهای خود را جمع می‌کنند تا آنرا به دستمال و امثال آن می‌پیچیند تا مویهای‌شان بزرگ نمایان شود و بر ایشان زیبائی و جاذبه بخشد و دیگران را متوجه ایشان گرداند.