صفحه نخست حدیث و سنت ترجمه فارسی ریاض الصالحین ۲۳۹- باب فضیلت عبادت در هرج و مرج و آن عبارت است ا...

۲۳۹- باب فضیلت عبادت در هرج و مرج و آن عبارت است از فتنه‌ها و درهم و برهم شدن اوضاع زمان و امثال آن

۱۳۶۶- «عنْ مَعقِلِ بن يسار س، قَال: قال رَسُولُ اللَّهِ ج: «العِبَادَةُ في الهَرْجِ كهِجْرةٍ إلَيَّ»» رواهُ مُسْلم.

۱۳۶۶- «از معقل بن یسار س روایت است که:

رسول الله ج فرمود: عبادت در وقت هرج و مرج (نا امنی) مانند هجرت بسوی من است».

ش: آنکه در هنگام هرج و مرج و اشاعهء فساد و رذیلت به عبادت خداوندی مشغول می‌شود، مانند کسیست که بسویم هجرت نموده است. یعنی چنانچه مهاجرین اولین برای حفظ دین خویش بسوی آنحضرت ج هجرت نموده و به هدایات او ج چنگ زدند. این شخص برای عبادت از مردم گوشه گیری نموده برای حفظ دین خویش از شر مردم فرار نموده و به پرستش پروردگارش چنگ زده است.