صفحه نخست حدیث و سنت ترجمه فارسی ریاض الصالحین ۲۳۵- باب معرفی گروهی از شهداء در ثواب آخرت که بر خ...

۲۳۵- باب معرفی گروهی از شهداء در ثواب آخرت که بر خلاف آنکه درجنگ با کفار کشته شود، غسل داده شده و بر آنها نماز گزارده می‌شود

۱۳۵۳- «عنْ أبي هُرَيْرة س، قال: قالَ رَسُولُ اللَّه ج: «الشُّهَدَاءُ خَمسَة: المَطعُون، وَالـمبْطُون، والغَرِيق، وَصَاحبُ الهَدْم وَالشَّهيدُ في سبيل اللَّه»» متفقٌ علیه.

۱۳۵۳- «از ابو هریره س روایت است که:

رسول الله ج فرمود: شهداء پنج گروه هستند: آنکه بطاعون بمیرد و آنکه در بیماری شکم (اسهال) بمیرد و آنکه غرق شود و آنکه زیر ویرانی بمیرد و شهیدیکه در راه خدا (جهاد) بشهادت می‌رسد».

ش: شهید به چندین معنی آمده است، از جمله: اینکه خداوند و رسولش ج برای او شهادت دخول بهشت را داده‌اند. و اینکه وی بر انگیخته می‌شود، در حالیکه شاهدی بر کشتنش دارد و اینکه ملائکهء رحمت بر هنگام قبض و گرفتن روحش حضور بهم می‌رسانند و...

۱۳۵۴- «وعنهُ قال: قالَ رسولُ اللَّه ج: «ما تَعُدُّونَ الشهداءَ فِيكُم؟ قالُوا: يا رسُولِ اللَّهِ من قُتِل في سبيل اللَّه فَهُو شهيد. قال: «إنَّ شُهَداءَ أُمَّتي إذاً لَقلِيل،» قالُوا: فَمنْ يا رسُول اللَّه؟ قال: «منْ قُتِل في سبيلِ اللَّه فهُو شَهيد، ومنْ ماتَ في سبيل اللَّه فهُو شهيد، ومنْ ماتَ في الطَّاعُون فَهُو شَهيد، ومنْ ماتَ في البطنِ فَهُو شَهيدٌ، والغَريقُ شَهيدٌ»» رواهُ مسلم.

۱۳۵۴- «از ابو هریره س روایت است که:

رسول الله ج فرمود: در میان‌تان کی را شهید می‌شمارید؟

گفتند: یا رسول الله ج! آنکه فقط در راه خدا کشته شود، شهید است.

فرمود: اگر اینطور باشد، پس شهدای امتم کم می‌باشند.

گفتند: پس کیانند، یا رسول الله ج؟

فرمود: آنکه در راه خدا کشته شود، شهید است و آنکه در راه خدا بمیرد، شهید است و آنکه از مرض طاعون بمیرد، شهید است و آنکه از مرض اسهال بمیرد، شهید است و آنکه غرق شود، شهید است».

۱۳۵۵- «وعن عبدِ اللَّهِ بن عمْرو بن العاص، ب، قال: قال رسولُ اللَّه ج: «منْ قُتِل دُونَ مالِه، فَهُو شهيدٌ»» متفقٌ علیه.

۱۳۵۵- «از عبد الله بن عمرو بن عاص ب روایت است که:

رسول الله ج فرمود: آنکه برای مالش (دفاع از آن) کشته شود، شهید است».

۱۳۵۶- «وعنْ أبي الأعور سعيدِ بنِ زَيْدِ بنِ عمرو بنِ نُفَيْل، أَحدِ العشَرةِ المشْهُودِ لَهمْ بالجنَّة، ش، قال: سمِعت رسُول اللَّهِ ج يقول: «منْ قُتِل دُونَ مالِهِ فهُو شَهيد، ومنْ قُتلَ دُونَ دمِهِ فهُو شهيد، ومن قُتِل دُونَ دِينِهِ فَهو شهيد، ومنْ قُتِل دُونَ أهْلِهِ فهُو شهيدٌ»». رواه أبو داود، والترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح.

۱۳۵۶- «از ابو الاعور سعید بن زید بن عمرو بن نفیل س و او یکی از ده نفری است که برای‌شان به بهشت شهادت داده شده است، گفت:

از رسول الله ج شنیدم که می‌فرمود: آنکه برای (دفاع از) مالش کشته شود، شهید است و آنکه در برابر (دفاع از) جانش کشته شود، شهید است و آنکه در برابر دفاع از دینش کشته شود، شهید است و آنکه در برابر دفاع از خانواده‌اش کشته شود، شهید است».

۱۳۵۷- «وعنْ أبي هُريرة س، قال: جاء رجُلٌ إلى رسول اللَّه ج فَقَال: يا رسول اللَّه أَرأَيت إنْ جاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مالي ؟ قال: «فَلا تُعْطِهِ مالكَ» قال: أَرأَيْتَ إنْ قَاتلني ؟ قال: «قَاتِلْهُ» قال: أَرأَيت إن قَتلَني ؟ قال: «فَأنْت شَهيدٌ» قال: أَرأَيْتَ إنْ قَتَلْتُه؟ قال: «هُوَ في النَّارِ»» رواهُ مسلم.

۱۳۵۷- «از ابو هریره س روایت شده که گفت:

مردی خدمت رسول الله ج آمده و گفت: یا رسول الله ج اگر مردی آمده و خواست مالم را بگیرد؟

فرمود: به او نده!

گفت: اگر با من جنگید چه؟

فرمود: با او بجنگ.

گفت: اگر مرا کشت؟

فرمود: تو شهیدی.

گفت: اگر من او را کشتم؟

فرمود: او در دوزخ است».