صفحه نخست حدیث و سنت ترجمه فارسی ریاض الصالحین ۲۲۱- باب در فضیلت سحری نمودن و تأخیر آن مادامی که ...

۲۲۱- باب در فضیلت سحری نمودن و تأخیر آن مادامی که از طلوع صبح بیمی نباشد

۱۲۲۹- «عنْ أَنسٍ س قال: قال رسولُ اللَّهِ ج: «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ في السُّحُورِ بَركَةً»متفقٌ علیه.

۱۲۲۹- «از انس س روایت است که:

رسول الله ج فرمود: سحری کنید، زیرا در سحری‌ها برکت است».

۱۲۳۰- «وعن زيدِ بن ثابتٍ س قال: تَسحَّرْنَا مَعَ رسولِ اللَّهِ ج، ثُمَّ قُمْنَا إِلى الصَّلاة. قِيل: كَمْ كانَ بَيْنَهُمَا؟ قال: قَدْرُ خَمْسونَ آية».متفقٌ علیه.

۱۲۳۰- «از زید بن ثابت س روایت شده که گفت:

با رسول الله ج سحری نموده و سپس به نماز ایستادیم، گفته شد که چقدر فاصله در بین آن بود؟

گفت: پنجاه آیه».

۱۲۳۱- «وَعَنِ ابنِ عُمَرَ ب، قال: كانَ لرسول اللَّه ج مُؤَذِّنَان: بلالٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُوم. فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ج: «إِنَّ بلالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْل، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ» قَال: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلاَّ أَنْ يَنْزِلَ هذا وَيَرْقَى هذا»، متفقٌ علیه.

۱۲۳۱- «از ابن عمر ب روایت شده که گفت:

رسول الله ج دو مؤذن داشت: بلال و ابن ام مکتوم ب.

رسول الله ج فرمود: چون بلال به شب اذان می‌دهد، بخورید و بنوشید، تا اینکه ابن ام مکتوم اذان دهد.

گفت: و در بین آنها فاصلهء چندانی نبود، مگر اینکه این فرود آید و دیگری بالا رود».

ش: علماء گویند که بلال س اذان می‌گفت و بر مناره برای دعاء و امثال آن منتظر می‌ماند و برای اطلاع صبح انتظار می‌کشید و چون صبح نزدیک می‌شد، از مناره پایان شده ابن ام مکتوم س را مطلع می‌ساخت. وی هم خود را مهیا نموده وضوء می‌ساخت و همگام با طلوع صبح اذان را آغاز می‌کرد.

۱۲۳۲- «وعَنْ عمْرو بنِ العاصِ س أَنَّ رسول اللَّهِ ج قال: «فَضْلُ ما بيْنَ صِيَامِنَا وَصِيامِ أَهْل الكتاب أَكْلَةُ السَّحَرِ»». رواه مسلم.

۱۲۳۲- «از عمرو بن عاص ب روایت شده که:

رسول الله ج فرمود: فرق میان روزهء ما و روزهء اهل کتاب سحری خوردن است».