صفحه نخست حدیث و سنت ترجمه فارسی ریاض الصالحین ۲۱۳- باب استحباب قیام رمضان که عبارت از نماز تروا...

۲۱۳- باب استحباب قیام رمضان که عبارت از نماز تروایح است

۱۱۸۷- «عنْ أَبي هُريرةَ س أَنَّ رَسُول اللَّهِ ج قال: «منْ قام رَمَضَانَ إِيماناً واحْتِساباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»»متفقٌ علیه.

۱۱۸۷- «از ابو هریره س روایت است که:

رسول الله ج فرمود: کسی که قیام رمضان را از روی ایمان و اخلاص بجای آورد، گناهان گذشته‌اش آمرزیده می‌شود».

۱۱۸۸- «وَعنْهُ س، قَال: كانَ رسُولُ اللَّهِ ج يُرَغِّبُ في قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ فِيه بعزيمة، فيقُول: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيماناً واحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّم مِنْ ذَنْبِهِ»» رواه مُسْلِم.

۱۱۸۸- «از ابو هریره س روایت است که:

رسول الله ج به قیام رمضان بدون اینکه آنانرا در این مورد امر کند و می‌فرمود: آنکه قیام رمضان را از روی ایمان و اخلاص بجای آورد، گناهان گذشته‌اش آمرزیده می‌شود».

ش: در بارهء تراویح در رمضان باید گفت که حضرت عمر س مردم را دید که دسته دسته نماز می‌گزارند، وی آنان را گرد آورده و دستور داد بیست رکعت نماز گزارند و این سنتی شد و شهرت یافت وکس هم بر آن اعتراض نکرد و بمنزلهء اجماع سکوتی صحابه رضوان الله علیهم اجمعین بحساب می‌رود. حضرت عمر س اصل نماز تراویح را تشریع نکرده، بلکه آنرا بصورت دسته جمعی و جماعت درآورده و اصحاب پیامبر ج نیز با او در اینمورد موافق بوده‌اند.