صفحه نخست حدیث و سنت ترجمه فارسی ریاض الصالحین ۲۰۸- باب تشویق بر ادای تحیهء مسجد، دو رکعت، و کراه...

۲۰۸- باب تشویق بر ادای تحیهء مسجد، دو رکعت، و کراهیت نشستن پیش از آنکه دو رکعت را بگزارد، هر لحظه‌ای که وارد مسجد شود و خواه دو رکعت را به نیت تحیهء مسجد گزارد یا نماز فریضه یا سنت مؤکده و یا غیر آن

۱۱۴۴- «عن أَبي قتادةَ س، قال: قالَ رسولُ اللَّهِ ج: «إذا دَخَلَ أحَدُكم المسْجِد، فَلا يَجلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتيْنِ»» متفقٌ علیه.

۱۱۴۴- «از ابی قتاده س روایت است که:

رسول الله ج فرمود: هرگاه یکی از شما به مسجد درآمد، باید ننشیند، تا دو رکعت نماز بگزارد».

ش: توجه به ادای دو رکعت نماز به عنوان تحیهء مسجد در بدو ورود به مسجد از سنن محمدی ج است که در میان ما متأسفانه شبه متروک گشته و سزاوار است در احیای عمل این امر پسندیده و مستحب علماء اعلام و مبلغین مسلمان همت گمارند.

۱۱۴۵- «وعن جابِرٍ س قال: أَتيْتُ النَّبِيَّ ج وهَو فِي المسْجد، فَقَال: «صَلِّ ركْعَتيْن»»متفقٌ علیه.

۱۱۴۵- «از جابر س روایت شده که:

خدمت پیامبر ج آمدم، در حالیکه در مسجد حضور داشتند و فرمود: دو رکعت نماز بگزار».