صفحه نخست حدیث و سنت ترجمه فارسی ریاض الصالحین ۲۰۲- باب سُنّت پیش و بعد از نماز عشاء (خفتن)

۲۰۲- باب سُنّت پیش و بعد از نماز عشاء (خفتن)

فیهِ حدیثُ ابنِ عُمَرَ السَّابق:«صَلَّیتُ مَعَ النَّبِی ج رَكعَتَینِ بَعْدَ العِشَاءِ، وحدیثُ عبدِ اللَّهِ بنِ مُغَفَّل: «بَینَ كلِّ أَذَانینِ صَلاةٌ»»متفقٌ علیه. كما سبَق.

ر این باب حدیث ابن عمر سابق است که «پیامبر ج بعد از عشاء دو رکعت گزاردند و حدیث عبد الله مغفل که بین هر دو اذان نمازیست».