صفحه نخست حدیث و سنت ترجمه فارسی ریاض الصالحین ۱۷۸- باب استحباب نخست رفتن مسافر پس از بازگشت به م...

۱۷۸- باب استحباب نخست رفتن مسافر پس از بازگشت به مسجدی که نزدیک خانه‌اش است و ادای دو رکعت نماز در آن

۹۸۸- «عن كعب بنِ مالكٍ س أَن رسولَ اللَّهِ ج كانَ إذا قَدِمَ مِنْ سَفرٍ بَدأَ بالمَسْجِدِ فَركع فِيهِ رَكْعتَيْن». متفقٌ علیه.

۹۸۸- «از کعب بن مالک س روایت شده که:

چون رسول الله ج از سفر می‌آمد، از مسجد شروع نموده و در آن دو رکعت نماز می‌گزارد».