صفحه نخست حدیث و سنت ترجمه فارسی ریاض الصالحین ۱۷۶- باب در وارد شدن مسافر به خانواده‌اش در روز و ...

۱۷۶- باب در وارد شدن مسافر به خانواده‌اش در روز و کراهیت وارد شدن در شب بدون ضرورت

۹۸۵- «عن جابرٍ س أَنَّ رسولَ اللَّهِ ج قال: «إذا أَطالَ أَحدُكمْ الغَيْبةَ فَلا يطْرُقنَّ أَهْلَهُ لَيْلاً»».

وفي روايةٍ:«أَنَّ رسول اللَّه ج نَهى أَنْ يطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلا». متفقٌ علیه.

۹۸۵- «از جابر س روایت شده که:

رسول الله ج فرمود: هرگاه غیاب کدامیک شما از خانواده‌اش دراز شود، باید که از طرف شب بخانه‌اش نیاید.

و در روایتی آمده که رسول الله ج منع کرد از اینکه مرد از طرف شب به خانه‌اش بیاید».

ش: هرگاه کسی بخواهد بعد از سفر طولانی بخانه‌اش بیاید، باید قبلاً خانواده‌اش را در جریان آمدن خود بگذارد و ناگهانی از طرف شب بخانه‌اش داخل نشود، تا همسرش خود را برای وی کاملاً آماده نموده باشد، و غافلگیر نشود.

۹۸۶- «وعن أنسٍ س قال: كانَ رسولُ اللَّه ج وسلَّمَ لا يطرُقُ أَهْلَهُ لَيْلا، وكان يَأْتِيهمْ غُدْوةً أَوْ عشِيَّةً».متفقٌ علیه.

۹۸۶- «از انس س روایت است که:

رسول الله ج شب بخانه‌اش وارد نمی‌شد، بلکه اول صبح یا سر شب نزد‌شان می‌آمد».