صفحه نخست حدیث و سنت ترجمه فارسی ریاض الصالحین ۱۶۱- باب دعا برای مرده بعد از بگور سپردنش و نشستن ...

۱۶۱- باب دعا برای مرده بعد از بگور سپردنش و نشستن بر سر قبر او و دعا بر وی و آمرزش خواستن و قرائت خواندن

۹۴۶- «عن أبي عَمْرو وقيل: أبو عبد اللَّه، وقيل: أبو لَيْلى عُثْمَانُ بن عَفَّانَ س قال: كانَ النَّبيُّ ج إذا فرَغَ من دفن المَيِّتِ وقَفَ علَيه، وقال: «استغفِرُوا لأخِيكُم وسَلُوا لَهُ التَّثبيتَ فإنَّهُ الآن يُسأَلُ»». رواه أبو داود.

۹۴۶- «از ابو عمرو و گفته شده ابو عبد الله و گفته شده ابو لیلی عثمان بن عفان س روایت شده که گفت:

چون پیامبر ج از دفن مردهء فراغت می‌یافت، بر قبرش ایستاده و می‌فرمود: برای برادر خویش آمرزش طلبید و برای او ثابت ماندن (بر کلمهء توحید) را بخواهید، زیرا او الآن مورد بازپرسی قرار می‌گیرد».

۹۴۷- «وعن عمرو بن العاص س قال: إذا دفنتمُوني، فأقيموا حَوْل قَبرِي قَدْرَ ما تُنحَرُ جَزُور، ويُقَسَّمُ لحْمُها حَتى أَسْتَأنِسَ بِكم، وأَعْلم ماذا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ ربِّي». رواه مسلم. وقد سبق بطوله.

۹۴۷- «از عمرو بن العاص س روایت است که گفت:

چون مرا دفن کردید، به اطراف قبرم به اندازهء که شترهایی ذبح شده و گوشتش تقسیم می‌شود، بایستید تا با شما انس گرفته و بدانم که با فرستاده‌های پروردگارم به چه نحوی روبرو می‌شوم».