صفحه نخست حدیث و سنت ترجمه فارسی ریاض الصالحین ۱۵۵- باب در فضیلت نماز بر مرده و همراهی و حضور یاف...

۱۵۵- باب در فضیلت نماز بر مرده و همراهی و حضور یافتن در بخاک سپردنش و کراهیت رفتن زنان بدنبال جنازه

۹۲۹- «عن أَبي هُريرةَ س قال: قال رسول اللَّهِ ج:«مَنْ شَهِدَ الجنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّي عَلَيها فَلَهُ قِيرَاط، وَمَنْ شَهدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيراطَانِ» قيلَ وما القيراطَان؟ قال: «مِثْلُ الجَبلَيْنِ العَظِيمَيْنِ»» متفقٌ علیه.

۹۲۹- «از ابو هریره روایت شده که:

رسول الله ج فرمود: آنکه به جنازهء حاضر شود، تا نماز بر او خوانده شود، برای او یک قیراط ثواب است و کسی که حاضر شود آن را تا اینکه بگور سپرده شود، برای او دو قیراط ثواب است.

گفته شد: دو قیراط چیست یا رسول الله ج؟

فرمود: مثل دو کوه بزرگ».

۹۳۰- «وعنه أَنَّ رسول اللَّه ج قال: «من اتَّبعَ جَنَازَةَ مُسْلمٍ إيمَاناً واحْتِسَابا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّي عَلَيها ويَفْرُغَ من دَفنِها، فَإِنَّهُ يَرْجعُ مِنَ الأَجرِ بقِيراطَين كُلُّ قيرَاط مِثلُ أُحُد، ومَنْ صَلَّى عَلَيهَا، ثم رَجَعَ قبل أَن تُدْفَن، فَإِنَّهُ يرجعُ بقِيرَاط»»رواه البخاری.

۹۳۰- «از ابو هریره س روایت شده که:

رسول الله ج فرمود: آنکه از روی ایمان و به طلب رضای پروردگار جنازهء مسلمانی را همراهی کند و با او باشد، تا اینکه نماز بر وی خوانده شود، و از گور سپردن وی فارغ گردد، او با دو قیراط (پیمانهء بزرگ) باز می‌گردد که هر قیراط مثل کوه احد است و کسی که بر وی نماز خوانده و قبل از اینکه بخاک سپرده شود، باز گردد، همانا همراه یک پیمانه – اجر – باز می‌گردد».

۹۳۱- «وعن أُمِّ عطِيَّةَ ل قَالت: نُهينَا عنِ اتِّبَاعِ الجَنائز، وَلم يُعزَمْ عَليْنَا»» متفقٌ علیه.

۹۳۱- «از ام عطیه ل روایت شده که گفت:

ما از تعقیب نمودن جنازه منع شدیم، ولی سختگیری بر ما نشد».

ش: قرطبی گفته است: که ظاهر سیاق حدیث ام عطیه این است که نهی، نهی تنزیهی است، نه نهی تحریمی و جمهور اهل علم بدین رأی‌اند.

محب طبری گفته است: که معنای – وَلم یعزَمْ عَلینَا – احتمال دارد این باشد که چنانچه مردان را بدان ترغیب نموده، ما را بدان ترغیب نفرمود.

یا چنانچه در محرمات نهی شدید می‌فرمود، در این مورد تشدید نفرمود.