صفحه نخست حدیث و سنت ترجمه فارسی ریاض الصالحین ۱۵۴- باب در ثواب آنچه از مکروه، از مرده می‌بیند، و...

۱۵۴- باب در ثواب آنچه از مکروه، از مرده می‌بیند، ولی آن را پوشیده می‌دارد

۹۲۸- «عن أَبي رافعٍ أَسْلم موْلى رسول اللَّه ج أَنَّ رسول اللَّه ج قال: «مَنْ غَسَّل ميِّتاً فَكَتَمَ عَلَيْه، غَفَرَ اللَّهُ له أَرْبعِينَ مرَّةً»»رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم.

۹۲۸- «از ابو رافع اسلم آزاد شدهء رسول الله ج روایت شده که:

رسول الله ج فرمود: کسی که مرده‌ای را شسته و بر او بپوشد (آنچه از پلیدی که از وی دیده) خداوند چهل بار بر او می‌آمرزد».