صفحه نخست حدیث و سنت ترجمه فارسی ریاض الصالحین ۱۴۸- باب استحباب سفارش نمودن خانوادهء بیمار و آنکه...

۱۴۸- باب استحباب سفارش نمودن خانوادهء بیمار و آنکه خدمتش را می‌کند، به نیکی کردن با وی و تحمل آنچه از او مشاهده می‌کند و صبر بر آنچه از کارش سخت می‌نماید، و هم توصیه در مورد آنکه مرگش به سبب حد یا قصاص و امثال آن فرا رسیده باشد

۹۱۳- «عن عِمران بن الحُصَين ب أَن امرأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتِ النبيَّ ج وهِي حُبْلَى مِنَ الزِّنَا، فقالت: يا رسول اللَّه، أَصبتُ حدًّا فَأَقمْهُ علَيَّ، فَدعا رسولُ اللَّهِ ج وليَّهَا، فقال: «أَحْسِنْ إِلَيْهَا، فَإِذا وضَعتْ فَأْتِني بِهَا» فَفعلَ فَأَمر بِها النبيُّ ج فشُدَّتْ علَيها ثِيابُها، ثُمَّ أَمر بِها فَرُجِمت، ثُمَّ صَلَّى عليها».رواه مسلم.

۹۱۳- «از عمران بن حصین ب روایت شده که:

زنی از جهینه که از زنا باردار بود، خدمت آنحضرت ج آمده و گفت: یا رسول الله ج من حدی را مرتکب شدم آن را بر من جاری کن. رسول الله ج ولی وی را طلب نموده و فرمود: با وی نیکی کن و چون زایمان نمود، او را نزدم بیاور. و آن شخص همچنان نمود. پیامبر ج امر نموده و لباسهایش بر وی محکم بستند و سپس سنگسار شد و آنحضرت ج بر وی نماز گزارد».