صفحه نخست حدیث و سنت ترجمه فارسی ریاض الصالحین ۱۳۹- باب مستحب بودن و سلام نمودن، هرگاه از مجلس بر...

۱۳۹- باب مستحب بودن و سلام نمودن، هرگاه از مجلس برخاسته، همنشین یا همنشینانش را ترک گوید

۸۶۹- «وعن أبي هريرة س قال: قال رسول الله ج:إذَا انْتَهَى أحَدُكُم إلى المَجْلسِ فَلْيُسَلِّمْ، فَإذَا أرَادَ أنْ يَقُومَ فَلْيُسَلِّم،فَليسْت الأُولى بأَحَقِّ من الآخِرَة»»رواه أبو داود، والترمذی وقال: حدیث حسن.

۸۶۹- «از ابو هریره س روایت شده که:

رسول الله ج فرمود: هرگاه یکی از شما به مجلسی برسد، باید سلام کند و هرگاه قصد کند که برخیزد، باید سلام کند، زیرا سلام اولی از دومی سزاوارتر نیست».