صفحه نخست حدیث و سنت ترجمه فارسی ریاض الصالحین ۱۳۸- باب تحریم آغاز نمودن سلام بر کافر و چگونگی رد...

۱۳۸- باب تحریم آغاز نمودن سلام بر کافر و چگونگی رد بر ایشان و مستحب بودن سلام گفتن، بر اهل مجلسی که در آن مسلمانان و کافران حضور داشته باشند

۸۶۶- «وعن أبي هريرة س أن رسول الله ج قال: «لاتَبَدَأوا اليَهُودَ ولا النَّصَارى بالسَّلام، فإذا لَقِيتُم أحَدَهُم في طَرِيق فَاضطّرُّوهُ إلى أضْيَقِهِ»» رواه مسلم.

۸۶۶- «از ابو هریره س روایت شده که:

رسول الله ج فرمود: یهود و نصاری را به سلام ابتداء نکنید و هرگاه یکی از آنها را در راهی دیدید، او را به اختیار کردن راهی تنگتر وادار کنید. (یعنی از وسط راه بروید تا او خود را کنار بکشد و منظور عدم احترام و بی‌ارزش شمردن شانست)».

ش: در بارهء آغاز نمودن سلام بر کافر، راجح این است که نهی برای تحریم است و این مذهب جمهور است و عده‌ای گفته‌اند که ابتداء نمودن سلام بر کافر رواست.

۸۶۷- «وعن أنس ٍ س قال: قال رسول الله ج:«إذَا سَلَّمَ عَلَيكُم أهلُ الكتاب فَقٍُولُوا: وعَلَيْكُمْ»» متفق علیه.

۸۶۷- «از انس س روایت است که:

رسول الله ج فرمود: هرگاه اهل کتاب بر شما سلام کنند، پس بگویید: و علیکم».

۸۶۸- «وعن أُسامه س أن النبي ج مَرَّ عَلَى مَجْلسٍ فيه أخلاطٌ من المُسلِمِينَ والمُشرِكِين عَبَدةِ الأوثَانِ واليَهُودِ فَسَّلمَ عَلَيْهِمْ النبي ج». متفق علیه

۸۶۸- «از اسامه س روایت است که:

پیامبر ج از کنار مجلسی گذشت که در آن عده‌ای از مسلمین و مشرکین بت پرستان و یهود بودند و پیامبر ج بر آنها سلام نمود».

ش: مراد این است که پیامبر ج بر مؤمنان آن جمع سلام داد و سلام آنحضرت ج فقط برای مؤمنان بود، نه به دیگران.