۱۳۶- باب سلام گفتن بر کودکان

۸۶۲- «عن أنس س أنَّهُ مَرَّ عَلى صِبْيان فَسَلَّمَ عَلَيْهمْ وقال: كانَ رسول لله ج يَفْعلُه». متفق علیه.

از انس س روایت است که:

او از کنار بچه‌هایی گذشته و بر آنها سلام نموده و گفت: رسول الله ج این کار را انجام می‌داد».