صفحه نخست حدیث و سنت ترجمه فارسی ریاض الصالحین ۱۳۰- باب در مورد خواب دیدن و مسائلی که بدان ربط...

۱۳۰- باب در مورد خواب دیدن و مسائلی که بدان ربط دارد

قال الله تعالی: ﴿وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦ مَنَامُكُم بِٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ [الروم: ۲۳] .

خداوند می‌فرماید: «و از نشانه‌های او خوابیدن شما در شب و روز است».

۸۳۸- «وعن أبي هريرة س قال: سمعت رسول الله ج يقول: «لم يَبْقَ مِنَ النُبُوَّة إلا المبُشِّراتُ» قالوا: وَمَا المُبشِّراتُ؟ قال: «الُّرؤْيَا الصَّالِحةُ»» رواه البخاري.

۸۳۸- «ابو هریره س روایت می‌کند که:

از رسول الله ج شنیدم که می‌فرمود: از خصوصیات نبوت، بجز مبشرات در جهان باقی نمانده.

گفتند: مبشرات چیست؟

فرمود: رؤیای شایسته».

ش: توضیح اینکه رؤیای شایسته از اولین مراحل وحی به پیامبران بحساب می‌آمده است.

۸۳۹- «وعنه أن النبي ج قال: «إذَا اقتَربَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا الُمؤْمن تَكذبُ، وَرُؤْيَا المُؤْمِنِ جُزْءٌ منْ ستَّةٍ وَأرْبَعيَنَ جُزْءًا مِنَ النُبُوةِ» متفق عليه. وفي رواية: «أصْدَقُكُم رُؤْيَا: أصْدُقكُم حَديثاً»».

۸۳۹- «ابو هریره س روایت می‌کند که:

پیامبر ج فرمود: چون زمانه نزدیک شود، (یعنی روز قیامت نزدیک شود) خواب مؤمن دروغ نمی‌گوید و خواب دیدن مؤمن بخشی از چهل و شش جزء نبوت است.

و در روایتی آمده: راست‌ترین شما از روی خواب راستگوترین شما است».

۸۴۰- «وعنه قال: قال رسول الله ج:«مَنْ رآني في الـمنَامِ فَسَيَرَانيِ في الَيَقَظَةِ أوْ كأنَّمَا رآني في اليَقَظَةِ لايَتَمثَّلُ الشَّيْطانُ بي»». متفق علیه.

۸۴۰- «ابو هریره س روایت می‌کند که:

رسول الله ج فرمود: کسی که مرا در خواب ببیند، بزودی مرا در بیداری خواهد دید، یا گوئی مرا در بیداری دیده است. چون شیطان به صورت و شکل من در نمی‌آید».

۸۴۱- «وعن أبي سعيد الخدريِّ س أنه سمِع النبي ج يقول: «إذا رَأى أَحدُكُم رُؤْيَا يُحبُّهَا فَإنَّما هي من الله تعالى فَليَحْمَدِ الله عَلَيهَا وَلْيُحُدِّثْ بِها. وفي رواية: فَلا يُحَدِّثْ بَها إلا مَنْ يُحِبُّ وَإذا رأى غَيَر ذَلك مما يَكرَهُ فإنَّمـا هي منَ الشَّيْطانِ فَليَسْتَعِذْ منْ شَرِّهَا وَلا يَذكْرها لأحد فإنها لا تضُّره»» متفق علیه.

۸۴۱- «از ابو سعید خدری س روایت است که:

از پیامبر ج شنیدم که می‌فرمود: هرگاه کسی خوابی ببیند که آن را دوست می‌دارد، همانا آن از جانب خدا است، و باید خدا را بر آن حمد گوید و آن را قصه کند.

و در روایتی آمده که: آن را جز به کسی که دوست می‌دارد، قصه نکند و اگر جز این را دید، به آنچه که آن را خوش ندارد آن از جانب شیطان است، پس باید از شر آن به خدا پناه جوید و آن را به کسی قصه نکند، زیرا آن خواب به وی ضرر نمی‌رساند».

۸۴۲- «وعن أبي قتادة س قال: قال النبي ج:«الرّؤيا الصَّالَحِةُ وفي رواية الرُّؤيَا الحَسَنَةُ منَ الله، والحُلُم مِنَ الشَّيْطَان، فَمَن رَأى شَيْئاً يَكرَهُهُ فَلْيَنْفُثْ عَن شِمَاله ثَلاَثا، ولْيَتَعَوَّذْ مِنَ الشْيْطان فَإنَّها لا تَضُرُّهُ»»متفق علیه.

۸۴۲- «از ابو قتاده س است که:

پیامبر ج فرمود: رؤیای شایسته، و در روایتی: رؤیای نیکو از جانب خدا و احتلام از جانب شیطان است. و کسی چیزی را دید که از آن بدش می‌آید، باید سه بار بطرف چپ خود بدمد و از شیطان به خدا پناه جوید، زیرا آن خواب به وی ضرر نمی‌رساند».

۸۴۳- «وعن جابر س عن رسول الله ج قال: «إذَا رَأى أحَدُكُم الرُّؤيا يَكْرَهُها فلْيبصُقْ عَن يَسَارِهِ ثَلاَثا، وْليَسْتَعِذْ بالله مِنَ الشَّيَطانِ ثَلاثا، وليَتَحوَّل عَنْ جَنْبِهِ الذي كان عليه»»رواه مسلم.

۸۴۳- «از جابر س روایت شده که:

رسول الله ج فرمود: هرگاه یکی از شما خوابی دید که از آن بدش می‌آید، پس باید که سه بار از طرف چپ خویش آب دهان انداخته و سه بار از شیطان به خدا پناه جوید و باید از طرفی که – خواب – بوده به پهلوی دیگر برگردد».

۸۴۴- «وعن أبي الأسقع واثلة بن الأسقع س قال: قال رسول الله ج:«إنَّ من أعظَم الفَرى أن يَدَّعِي الرَّجُلُ إلى غَيْرِ أبِيه، أوْ يُري عَيْنهُ مَالم تَر، أوْ يقولَ على رسول الله ج مَا لَمْ يَقُلْ»»رواه البخاری.

۸۴۴- «از ابو الاسقع وائله بن اسقع س روایت شده که: رسول الله ج فرمود: از بزرگترین دروغها این است که شخص خود را به غیر پدر خویش نسبت دهد. یا چشمش چیزی را ببیند که ندیده است، (یعنی در خوابش دروغ گوید)، یا بر رسول الله ج چیزی بگوید که نگفته است».