صفحه نخست حدیث و سنت ترجمه فارسی ریاض الصالحین ۱۲۸- باب در روا بود بر پشت افتادن و نهادن یک پای ب...

۱۲۸- باب در روا بود بر پشت افتادن و نهادن یک پای بر بالای پای دیگر، هرگاه از ظاهر شدن عورت ترسی نبود و روا بودن چارزانو زدن و چمباتمه زدن

۸۲۰- «عن عبدِ الله بن یزید س أنه رأى رسول الله ج مُستَلِقیاَ فی المسَجْدِ وَاضعاً إحْدَى رِجْلیهِ عَلى الأُخْرىَ»متفق علیه.

۸۲۰- «از عبد الله بن یزید س روایت شده که:

او رسول الله ج را دید که در مسجد به پشت افتاده و یک پایش را بر پای دیگر نهاده بود».

۸۲۱- «وعن جابر بن سمرة س قال: «كان النبي ج إذَا صَلَّى الْفَجرَ تَرَبَّعَ في مَجْلِسِهِ حتَّى تَطْلُعَ الشَّمسُ حَسْنَاء»» حدِيث صحيح، رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة.

۸۲۱- «از جابر بن سمره س روایت شده که:

چون پیامبر ج نماز صبح را می‌گزارد، بجایش چهار زانو می‌نشست تا اینکه آفتاب درست طلوع می‌کرد».

۸۲۲- «وعنِ ابن عمر ب قال: رأيت رسول الله ج بفناء الكَعْبِةَ مُحْتَبياً بِيَدَيْهِ هكَذَا، وَوَصَفَ بِيَدِيِه الاحْتِباء، و َهُوَ القُرفُصَاء». رواه البخاری.

۸۲۲- «از ابن عمر ب روایت شده که گفت:

رسول الله ج را در کنار کعبه دیدم، در حالیکه سرین را به زمین نهاده، زانوها را بالا کرده و با دست به شکم چسبانده است (چمباتمه زدن)».

۸۲۳- «وعن قَيْلَةَ بِنْت مَخْرمَةَ ل قالت:رأيتُ النبي ج وهو قَاعِدٌ القُرَفُصَاءَ فلما رأيتُ رسول الله ج المُتَخَشِّعَ في الِجْلسةِ أُرْعِدتُ مِنَ الفَرَقِ». رواه أبو داود، والترمذی.

۸۲۳- «از قیله بنت مخرمه س روایت شده که گفت:

پیامبر ج را دیدم در حالیکه سرین به زمین نهاده و زانوها را باز کرده و با دست به شکم چسبانده بود. چون رسول الله ج را در نشستن بحال خشوع دیدم از زاری دگرگون شدم».

۸۲۴- «وعنِ الشَّريد بن سُوَيْدٍ س قال: مر بي رسولُ الله ج وَأنا جَالس هكذا، وَقَدْ وَضَعتُ يَديِ اليُسْرَى خَلْفَ ظَهْرِي وَاتَّكأْتُ عَلَى إليْة يَدِي فقال: أتقْعُدُ قِعْدةَ المَغضُوبِ عَلَيهْم»، رواه أبو داود بإسناد صحیح ٍ.

۸۲۴- «از شرید بن سوید س روایت شده که گفت:

رسول الله ج از کنارم گذشت، در حالیکه من اینگونه نشسته بودم که دست چپم را بر پشتم نهاده و به نرمی دستهایم تکیه نموده بودم. پس فرمود: آیا بگونهء کسانی که مورد غضب قرار گرفتند، می‌نشینی؟!».